Centrum szkoleniowe Curs

Hakowy - sygnalista

Cena kursu:  150 zł

Cena egzaminu:  0 zł

Osoba zapisująca się na kurs i egzamin UDT przed rozpoczęciem kursu zobowiązana jest dokonać wpłaty za kurs i egzamin na konto:
77 1050 1298 1000 0097 3811 9461


W tytule przelewu proszę wpisać:

 • Imię Nazwisko i nr telefonu
 • rodzaj szkolenia
 • datę i godzinę szkolenia
 • miejsce szkolenia
Zapisz się na kurs
hakowy - sygnalista

Prace na stanowisku hakowego – sygnalisty są związane z transportem ładunków za pomocą żurawi, suwnic i innych urządzeń dźwignicowych. Są one zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych.

Upadek transportowanych ładunków z wysokości może doprowadzić do ciężkich obrażeń a nawet śmierci pracowników. Dlatego tak ważne jest dla pracodawcy, by osoba wykonująca prace związane z transportem ładunków oraz osoby wspomagające ją w tym procesie były kompetentne. Powinny one odbyć szkolenia BHP oraz mieć niezbędną wiedzę dotyczącą zasad bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń dźwignicowych oraz umiejętności.


Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

 • ma ukończone 18 lat,
 • posiada wiedzę w zakresie norm i przepisów prawnych,
 • posiada umiejętność praktycznego wykonywania czynności hakowego - sygnalisty,
 • jest w dobrej kondycji zdrowotnej, tj. ma dobry wzrok, słuch, refleks i zręczność,
 • jest zdolna fizycznie do posługiwania się osprzętem podnoszącym
hakowy sygnalista

Zakres kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • technika zawieszania ładunków,
 • technika sygnalizacyji i kody sygnalizacyjne,
 • zasady doboru osprzętu dźwigowego i wyposażenia,
 • zasady podawania ustnych instrukcji, w przypadku, gdy jest używany sprzęt akustyczny (np. radio),
 • BHP podczas wykonywania prac z użyciem dźwignic,
 • zasady współpracy z operatorem dźwignicy.

Zapisz się na kurs

Podaj termin szkolenia -> sprawdź terminy w kalendarzu

Dane uczestnika szkolenia

Dane do wysyłki uprawnień

Jeżeli są inne dane uczestnika

Uprawnienia wysyłamy w ciągu 24 godzin po odnotowaniu wpłaty

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest przesłanie do biura potwierdzenia zapłaty drogą elektroniczną lub w formie papierowej.

Dane do wystawienia faktury

Dodatkowe uwagi

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń 507 017 977 !

Dane firmy:

M&J Partner Mariusz Jarocki

NIP: 771-177-53-83

REGON: 241619388

ul. Józefa Uszczyka 16/2

44-100 Gliwice

Biuro:

ul. Józefa Uszczyka 16/2
44-100 Gliwice

Telefon:

507 017 977