Centrum szkoleniowe Curs

Zapraszamy na szkolenia, firmy – pracowników i osoby indywidualne, osoby które chcą uzyskać uprawnienia lub przedłużyć uprawnienia.


Uprawnienia energetyczne to ?

Uprawnienia energetyczne to świadectwa kwalifikacyjne E lub D wydawane osobom, które odbyły specjalistyczne szkolenie zawodowe i zdobyły pozytywny wynik z egzaminu państwowego. Dokument jest wydawany pracownikom, którzy są odpowiedzialni za eksploatację urządzeń, instalacji i sieci wykorzystywanych w branży energetycznej.

Znaczenia uprawnień kwalifikacyjnych.

 • Eksploatacja - E (SEP E)
 • Dozór - D (SEP D) - dotyczy osób kierujących pracownikami
 • Uprawnienia - E umożliwiają wykonywanie obowiązków zawodowych związanych z obsługą, konserwacją, remontami, montażem i kontrolą pomiarów sieci instalacyjnych.


Kto może przystąpić do egzaminu i uzyskać świadectwo kwalifikacji?

 • Zakres uprawnień energetycznych, które zdobędzie słuchacz, jest uzależniony od posiadanej wiedzy i zdobytego doświadczenia.
 • Oferta edukacyjna jest skierowana do osób pełnoletnich, które zdobyły wykształcenie co najmniej podstawowe i cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia. Konieczna jest również bardzo dobra znajomość języka polskiego, a w przypadku obcokrajowców poświadczenie podpisane przez tłumacza przysięgłego.

Kursy G1 (uprawnienia elektryczne) - G2 (uprawnienia energetyczne) - G3 (uprawnienia gazowe), które to kończą się egzaminem państwowym przed państwową komisją egzaminacyjną. Wydawane uprawnienia kategorii G1, G2 i G3 są ważne przez 5 lat. Zajęcia odbywają się online w czasie rzeczywisty mogą odbywać się również po przez platformę szkoleniową online, bezpośrednio u klienta lub w naszym ośrodku.

uprawnienia elektryczne g1

Grupa 1

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Kursy G1 są organizowane dla pracowników chcących otrzymać lub odnowić uprawnienia elektryczne.

 • Urządzenia i instalacje elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznego sterowania

uprawnienia elektryczne g2

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Kursy G2 są organizowane dla pracowników chcących otrzymać lub odnowić uprawnienia energetyczne.

 • Kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • Instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW

uprawnienia elektryczne g3

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa
 • Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie prób szczelności w/w urządzeń i instalacji

Terminarz szkoleń

13

maj

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 60

Gliwice

09:00

Zapisz się

13

maj

G1 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 100

Gliwice

09:00

Zapisz się

27

maj

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Gliwice

09:00

Zapisz się

27

maj

G1 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 100

Gliwice

09:00

Zapisz się

17

maj

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Kraków

09:00

Zapisz się

17

maj

G1 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 100

Kraków

09:00

Zapisz się

10

maj

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Turów k/Wrocławia

08:00

Zapisz się

24

maj

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Rawa Mazowiecka

09:00

Zapisz się

10

czerwiec

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 60

Zabrze

08:00

Zapisz się

10

czerwiec

G1 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 60

Zabrze

08:00

Zapisz się

14

czerwiec

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 60

Kraków

08:00

Zapisz się

14

czerwiec

G1 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 60

Kraków

08:00

Zapisz się

24

czerwiec

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 60

Zabrze

08:00

Zapisz się

24

styczeń

G1 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 60

Zabrze

08:00

Zapisz się

10

czerwiec

G2 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 60

Zabrze

08:00

Zapisz się

10

czerwiec

G2 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 60

Zabrze

08:00

Zapisz się

20

czerwiec

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

online

09:00

Zapisz się

20

czerwiec

G1 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

online

09:00

Zapisz się

20

maj

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

online

09:00

Zapisz się

20

maj

G1 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

online

09:00

Zapisz się

21

czerwiec

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

21

czerwiec

G1 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

25

czerwiec

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

25

czerwiec

G1 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

25

czerwiec

G2 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

25

czerwiec

G2 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

25

czerwiec

G3 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

25

czerwiec

G3 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

7

wrzesień

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

09:00

Zapisz się

7

wrzesień

G1 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

7

wrzesień

G2 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Zabrze

08:00

Zapisz się

7

wrzesień

G2 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

7

wrzesień

G3 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

7

wrzesień

G3 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

14

wrzesień

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

14

wrzesień

G1 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

14

wrzesień

G2 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

14

wrzesień

G2 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

14

wrzesień

G3 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

14

wrzesień

G3 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

21

wrzesień

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

21

sierpień

G1 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

21

wrzesień

G2 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

21

wrzesień

G2 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

21

wrzesień

G2 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

21

wrzesień

G3 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

21

wrzesień

G3 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

08:00

Zapisz się

8

październik

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

15

Zapisz się

8

październik

G1 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

15

Zapisz się

11

październik

G2 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

15

Zapisz się

11

październik

G2 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

15

Zapisz się

12

październik

G3 eksploatacja

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

15

Zapisz się

12

październik

G3 dozór

Cena egzaminu: 280

Cena kursu: 50

Online

15

Zapisz się

10

styczeń

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

10

styczeń

G1 dozór

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

10

styczeń

G2 eksploatacja

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

10

styczeń

G2 dozór

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

10

styczeń

G3 eksploatacja

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

10

styczeń

G3 dozór

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

16

marzec

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

16

marzec

G1 dozór

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

16

marzec

G2 eksploatacja

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

16

marzec

G2 dozór

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

16

marzec

G3 eksploatacja

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

16

marzec

G3 dozór

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

online

15:30

Zapisz się

8

kwiecień

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

Online

15

Zapisz się

8

kwiecień

G1 dozór

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

Online

15:00

Zapisz się

8

kwiecień

G2 eksploatacja

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

Online

15:00

Zapisz się

8

kwiecień

G2 dozór

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

Online

15:00

Zapisz się

8

kwiecień

G3 eksploatacja

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

Online

15:00

Zapisz się

23

kwiecień

G1 eksploatacja

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

Online

15:00

Zapisz się

23

kwiecień

G1 dozór

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

Online

15:00

Zapisz się

23

kwiecień

G2 eksploatacja

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

Online

15:00

Zapisz się

23

kwiecień

G3 eksploatacja

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

Online

15:00

Zapisz się

23

kwiecień

G3 dozór

Cena egzaminu: 301

Cena kursu: 50

Online

15:00

Zapisz się

Formularz zgłoszeniowy

Podaj termin szkolenia

Dane uczestnika szkolenia

Dane do wysyłki uprawnień

Jeżeli są inne dane uczestnika

Uprawnienia wysyłamy w ciągu 24 godzin po odnotowaniu wpłaty

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest przesłanie do biura potwierdzenia zapłaty drogą elektroniczną lub w formie papierowej.

Dane do wystawienia faktury

Wybierz zakres szkolenia i egzaminów

Zakres Egzaminów

Tłumaczenie świadectwa

Tłumaczenie

Tłumaczenie

Zakres punktowy (opcjonalnie)

(szkolenie zostanie dostosowane do Państwa potrzeb na podstawie wybranych punktów)

Zakres Egzaminów

Tłumaczenie świadectwa

Tłumaczenie

Tłumaczenie

Zakres punktowy (opcjonalnie)

(szkolenie zostanie dostosowane do Państwa potrzeb na podstawie wybranych punktów)

Zakres Egzaminów

Tłumaczenie świadectwa

Tłumaczenie

Tłumaczenie

Zakres punktowy (opcjonalnie)

(szkolenie zostanie dostosowane do Państwa potrzeb na podstawie wybranych punktów)

Dodatkowe uwagi

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń 507 017 977 !