Centrum szkoleniowe Curs

Zapraszamy na szkolenia, firmy – pracowników i osoby indywidualne, osoby które chcą uzyskać uprawnienia lub przedłużyć uprawnienia.


Uprawnienia energetyczne to ?

Uprawnienia energetyczne to świadectwa kwalifikacyjne E lub D wydawane osobom, które odbyły specjalistyczne szkolenie zawodowe i zdobyły pozytywny wynik z egzaminu państwowego. Dokument jest wydawany pracownikom, którzy są odpowiedzialni za eksploatację urządzeń, instalacji i sieci wykorzystywanych w branży energetycznej.

Znaczenia uprawnień kwalifikacyjnych.

 • Eksploatacja - E (SEP E)
 • Dozór - D (SEP D) - dotyczy osób kierujących pracownikami
 • Uprawnienia - E umożliwiają wykonywanie obowiązków zawodowych związanych z obsługą, konserwacją, remontami, montażem i kontrolą pomiarów sieci instalacyjnych.


Kto może przystąpić do egzaminu i uzyskać świadectwo kwalifikacji?

 • Zakres uprawnień energetycznych, które zdobędzie słuchacz, jest uzależniony od posiadanej wiedzy i zdobytego doświadczenia.
 • Oferta edukacyjna jest skierowana do osób pełnoletnich, które zdobyły wykształcenie co najmniej podstawowe i cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia. Konieczna jest również bardzo dobra znajomość języka polskiego, a w przypadku obcokrajowców poświadczenie podpisane przez tłumacza przysięgłego.

Kursy G1 (uprawnienia elektryczne) - G2 (uprawnienia energetyczne) - G3 (uprawnienia gazowe), które to kończą się egzaminem państwowym przed państwową komisją egzaminacyjną. Wydawane uprawnienia kategorii G1, G2 i G3 są ważne przez 5 lat. Zajęcia odbywają się online w czasie rzeczywisty mogą odbywać się również po przez platformę szkoleniową online, bezpośrednio u klienta lub w naszym ośrodku.

uprawnienia elektryczne g1

Grupa 1

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Kursy G1 są organizowane dla pracowników chcących otrzymać lub odnowić uprawnienia elektryczne.

 • Urządzenia i instalacje elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznego sterowania

uprawnienia elektryczne g2

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Kursy G2 są organizowane dla pracowników chcących otrzymać lub odnowić uprawnienia energetyczne.

 • Kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • Instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW

uprawnienia elektryczne g3

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa
 • Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie prób szczelności w/w urządzeń i instalacji

Terminarz szkoleń

Formularz zgłoszeniowy

Podaj termin szkolenia

Dane uczestnika szkolenia

Dane do wysyłki uprawnień

Jeżeli są inne dane uczestnika

Uprawnienia wysyłamy w ciągu 24 godzin po odnotowaniu wpłaty

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest przesłanie do biura potwierdzenia zapłaty drogą elektroniczną lub w formie papierowej.

Dane do wystawienia faktury

Wybierz zakres szkolenia i egzaminów

Zakres Egzaminów

Tłumaczenie świadectwa

Tłumaczenie

Tłumaczenie

Zakres punktowy (opcjonalnie)

(szkolenie zostanie dostosowane do Państwa potrzeb na podstawie wybranych punktów)

Zakres Egzaminów

Tłumaczenie świadectwa

Tłumaczenie

Tłumaczenie

Zakres punktowy (opcjonalnie)

(szkolenie zostanie dostosowane do Państwa potrzeb na podstawie wybranych punktów)

Zakres Egzaminów

Tłumaczenie świadectwa

Tłumaczenie

Tłumaczenie

Zakres punktowy (opcjonalnie)

(szkolenie zostanie dostosowane do Państwa potrzeb na podstawie wybranych punktów)

Tłumaczenie świadectwa

Tłumaczenie

Tłumaczenie

Dodatkowe uwagi

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń 507 017 977 !