Centrum szkoleniowe Curs

Cena kursu:  1050 zł

Cena egzaminu:  400 zł

Osoba zapisująca się na kurs i egzamin UDT przed rozpoczęciem kursu zobowiązana jest dokonać wpłaty za kurs i egzamin na konto:
77 1050 1298 1000 0097 3811 9461


W tytule przelewu proszę wpisać:

  • Imię Nazwisko i nr telefonu
  • rodzaj szkolenia
  • datę i godzinę szkolenia
  • miejsce szkolenia
Zapisz się na kurs

Szkolenie f-gazowe zgodnie ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) .

Szkolenia w zakresie instalacji, konserwacji, serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, sprawdzanie pod względem wycieków takich urządzeń oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń, a także odzysk substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z ruchomych urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych i pomp ciepła.


Nasi wykładowcy z technik chłodnictwa i pomp ciepła swoją wieloletnią wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, przekładają na przygotowanie uczestnika kursu z wiedzy teoretycznej i praktycznej na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego przez UDT i materiałów dydaktycznych w celu przygotowania do państwowego egzaminu i zdania egzaminu z pozytywnym wynikiem.


Tematyka szkolenia obejmuje - w zakresie instalowania, konserwowania lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni zawierających fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy).

Zapewniamy:

  • Program szkoleniowy
  • Program szkoleniowy
  • Zajęcia praktyczne
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Napoje – kawa, herbata, woda.

Osoba po ukończonym szkoleniu i zdaniu pozytywnie egzaminu, chcąc wykonywać swoje obowiązki zgodnie z wydanym zaświadczeniem kwalifikacji musi posiadać uprawnienia elektryczne G1 eksploatację które również może zrobić takie uprawnienie podczas szkolenia f-gazy i przystąpić do egzaminu.

Oferujemy również zakup kompletu, zatwierdzonych przez UDT, procedur F- gazowych, niezbędnych do kontroli w zakresie uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorstwa którzy chcą świadczyć usługi jako przedsiębiorca - montażu, serwisu, konserwacji.

Zapisz się na kurs

Podaj termin szkolenia -> sprawdź terminy w kalendarzu

Dane uczestnika szkolenia

Dane do wysyłki uprawnień

Jeżeli są inne dane uczestnika

Uprawnienia wysyłamy w ciągu 24 godzin po odnotowaniu wpłaty

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest przesłanie do biura potwierdzenia zapłaty drogą elektroniczną lub w formie papierowej.

Dane do wystawienia faktury

Dodatkowe uwagi

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń 507 017 977 !

-->